15 Ιουλ 2015

Όχι στην κατάργηση του “φαρμακείου της γειτονιάς”
Ο Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή απέναντι στα τεράστια προβλήματα της παραπάνω κατηγορίας έχει σαφείς και αποκρυσταλλωμένες θέσεις, ως εξής:

  1. Τα κακώς ονομαζόμενα (από σκοπιμότητα ή άγνοια;) ΜΗΣΥΦΑ (ΜΗ ΣΥνταγογραφούμενα ΦΑρμακα) - δηλαδή στην πραγματικότητα τα μη υποχρεωτικώς συνταγογραφούμενα φάρμακα / ΜΥΣΥΦΑ - των οποίων η ορθή ονομασία οφείλει να είναι «Μη Αποζημιούμενα από Ασφαλιστικούς Φορείς Φάρμακα», πρέπει να διατίθενται αποκλειστικά και μόνο από τα φαρμακεία, με στόχο την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, αλλά και με διατιμημένη, κρατική και σταθερή τιμή, λόγω της οικονομικής εξαθλίωσης του Λαού μας.
  2. Ρύθμιση του ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων με γνώμονα ανθρώπινες ώρες και συνθήκες εργασίας των φαρμακοποιών και των βοηθών τους, με σκοπό τη διατήρηση των «φαρμακείων της γειτονιάς» και συνέχιση της αποτελεσματικής λειτουργίας τους, λόγω της αναμφίβολης προσφοράς τους στην υποβαθμισμένη παροχή πρωτοβάθμιας υγείας του απαξιωμένου ΕΣΥ.
  3. Άμεση κατάργηση του νόμου «Περί πολυιδιοκτησίας των φαρμακείων», γιατί επιτρέπει την χυδαία εμπορευματοποίηση του φαρμάκου - αγαθού υγείας και την παράδοσή του στο μεγάλο κεφάλαιο.
  4. Κατάργηση των απαράδεκτα υψηλοτάτων συμμετοχών των ασφαλισμένων, που αγγίζουν σε ποσοστό το 60% της αξίας των φαρμάκων.
  5. Καθολική απαγόρευση κάθε μορφής ηλεκτρονικού εμπορίου φαρμάκων - παραφαρμάκων, για την προάσπιση της υγείας των πολιτών.
  6. Γενναία αύξηση της κρατικής δαπάνης για την Υγεία, εξαιτίας της ήδη εκτεταμένης φτωχοποίησης του Ελληνικού Λαού.