7 Μαρ 2014

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ


Δεν συμφωνούμε με το σχέδιο καταργήσεων και συγχωνεύσεων που προωθείται από το υπουργείο παιδείας γιατί:

 1.Υπάρχουν αρνητικές κοινωνικές συνέπειες όπως ο αφανισμός της υπαίθρου και των χωριών μας ή τουλάχιστον της νεολαίας από αυτήν. Οι γονείς θα πάνε τα παιδιά τους στα αστικά κέντρα ενώ ο νομός μας είναι στα σύνορα με τα Σκόπια που επιβουλεύονται εδάφη και ιστορία.

 2.Θα πρέπει για τόσο σημαντικά ζητήματα να ερωτώνται οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και οι εκπαιδευτικοί και να μην λαμβάνονται αποφάσεις από την Αθήνα που ιδέα δεν έχει για τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής ειδικά ακριτικής.

 3. Η Πολιτεία πρέπει να λαμβάνει υπόψη της την ασφάλεια και την σωματική ακεραιότητα των μαθητών και ιδιαίτερα αυτών που φοιτούν στα δημοτικά σχολεία λόγω της ηλικίας τους (παιδιά από 6 έως 12 ετών).

 4. Με τις συγχωνεύσεις οι μαθητές συνωστίζονται σε σχολικά συγκροτήματα, χωρίς υποδομές κατάλληλες, και αυξάνεται η σχέση του αριθμού μαθητών προς δάσκαλο.

Ζητάμε την κατάργηση των αποφάσεων για τις συγχωνεύσεις των σχολείων και συγκεκριμένα τις αποφάσεις ΦΕΚ 1760/19-07-2013 για την κατάργηση των σχολείων της Γοργόπης και της Τούμπας που αφορά τον Δήμο Παιονίας. Καθώς και τις συγχωνεύσεις στον Δήμο Κιλκίς ή τις πιθανές μελλοντικές αυθαίρετες συγχωνεύσεις που θα αποφασιστούν από άσχετους και θα αφορούν το μέλλον του τόπου μας και των παιδιών μας. 

Ν.Ε ΚΙΛΚΙΣ